Huwelijkslocatie molen “De Hoop”

Aan het eind van 1998 stelde de politieke partij Zuid-Centraal de Arnhemse gemeenteraad voor de Eldense molen “De Hoop” aan te wijzen als officiële huwelijkslocatie voor het voltrekken van
                                                                                 huwelijken en partnerregistraties.

                                                                                 De raad ging al snel accoord en het eerste huwelijk
                                                                                 werd op 23 april 1999 voltrokken door ambtenaar
                                                                                 van de burgerlijke stand Klaas Schaap.

                                                                                 Trouwen op de meelzolder van de Eldense belt-
                                                                                 korenmolen, een unieke, sfeervolle plek.
                                                                                 Natuurlijk heeft ook deze locatie zijn beperkingen,
                                                                                 maar dat neemt niet weg, dat deze monumentale
                                                                                 locatie een schitterende uitstraling heeft. Het is echt
                                                                                 iets anders.

                                                                                 De beperkingen betreffen de toegankelijkheid
                                                                                 (de plechtigheid vindt plaats op de eerste verdieping, de meelzolder), het aantal zitplaatsen (maximaal 12) en het aantal gasten (maximaal 30).

De grote voordelen zijn de ruime parkeermogelijkheden en de ruime keuze
van het tijdstip om te kunnen trouwen. Er kan op de volgende tijden getrouwd
worden in de molen:

maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur.

In het weekend is het helaas niet mogelijk om een huwelijk te voltrekken
in de molen.

Verder vindt er per dag slechts 1 huwelijk plaats. Vooroverleg met de
molenaar is noodzakelijk.

Meer informatie is te verkrijgen via de molenaar (zie Contact) of via de
gemeente Arnhem (
www.arnhem.nl).

Molen “De Hoop”
Anno 1846

Elden, gemeente Arnhem